Wat is wisselspanning?

Bij wisselspanning verandert de richting van de elektrische spanning constant van plus naar min en van min naar plus. Daarom heten de polen van een wisselspanning ook geen + en – maar fase en nul.

Bij wisselspanning thuis gebeurt dit 50 keer per seconde. Daarom wordt er ook wel gesproken over een 50 Hertz-net. In sommige landen hebben ze een 60 Hertz-net. Hier wisselt de spanning dus 60 keer per seconde.

Ook een fietsdynamo maakt wisselspanning. Dit komt omdat de magneet ronddraait waardoor de Noordpool en Zuidpool om de beurt langs de spoel komen. De frequentie van de dynamospanning is dus niet altijd hetzelfde.

Een elektriciteitscentrale en een windmolen wekken ook wisselspanning op. Het principe van opwekken is vergelijkbaar met een fietsdynamo. Deze dynamo is dan zo groot dat deze een generator wordt genoemd. De generator wekt een driefasenwisselspanning op.