Starre koppeling

Een starre koppeling is verhoudingsgewijs goedkoop. De starre koppeling wordt niet gebruikt om twee assen van twee verschillende componenten te verbinden. Zij wordt alleen toegepast, wanneer een as vanwege zijn lengte niet uit één stuk kan bestaan. Bij de montage van de starre koppeling moeten assen exact in een rechte lijn staan. Van de starre koppeling zijn van twee soorten de gegevens opgenomen, namelijk de klemkoppelbus en de flenskoppeling.

De klemkoppelbus is eenvoudig te monteren en te demonteren, waarbij geen hoge eisen aan de bewerking van de as-oppervlakten worden gesteld. De flenskoppeling stelt wel hoge eisen aan de bewerking van de as-oppervlakten, maar kan bij dezelfde as-diameters grotere koppels overbrengen. Voor het verbinden van twee assen met verschillende diameters is de flenskoppeling heel geschikt.

Bekijk ons gehele aanbod koppelingen of neem contact op met onze sales engineers voor meer informatie.