Radiale en axiale krachten

Bij het vaststellen van radiale kracht dient rekening gehouden te worden met de op het as-einde gemonteerde overbrengingselementen. Voor de verschillende overbrengingselementen dienen de volgende toeslagfactoren fZ gehanteerd te worden.

Overbrenginselement

Toeslagfactor

Opmerkingen

Tandwielen

1.15

< 17 tanden

Kettingwielen

1.40

< 13 tanden

Kettingwielen

1.25

< 20 tanden

Smalprfiel V-snaarwielen

1.75

Invloed van voorspankracht

Vlakke riemen

2.50

Invloed van voorspankracht

Tandwielriemen

2.50

Invloed van voorspankracht

Neem contact op met onze sales engineers bij vragen of voor meer informatie.