Overbrenging aandrijftechniek

Er zijn verschillende mogelijke overbrengingen tussen motor en lastwerktuig. Een van de afwegingen bij de keuze van een overbrenging is de beschikbare inbouwruimte. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van ofwel een rechte overbrenging, ofwel een haakse overbrenging.

In het algemeen kiest een ontwerper het liefst een rechte overbrenging. Dit houdt in dat de assen van lastwerktuig, overbrenging en motor in één lijn, dan wel parallel liggen. Wanneer er weinig inbouwruimte is, moet worden gekozen voor een haakse overbrenging.