Schoonmaken van een OliekoelerOliekoerer Bowman schoonmaken

De werking van een Bowman oliekoeler is relatief eenvoudig. De aangevoerde olie wordt gekoeld en op temperatuur gehouden door middel van koelwater. Dit koelwater stroomt vrijwel drukloos om een buizenstelsel, genaamd tube-stack. Het koelwater is veelal op een temperatuur van ca. 4-10 0C. Doordat het relatief koude koelwater door de tube-stack stroomt zal het koude afgegeven worden aan de olie. Hierdoor zal voorkomen worden dat de olie te warm gaat worden.

Samenstelling van het koelwater

Waar rekening mee gehouden moet worden is de samenstelling van het koelwater. Als er bijvoorbeeld gekoeld wordt met zout water, veel kalkhoudend water of proceswater kunnen er problemen ontstaan in de oliekoeler. Afdichtingen zullen gaan lekken en de Tube-stack gaat dichtslibben. Wanneer dit gebeurt zal de olie niet meer gekoeld worden, en dit gaat problemen geven in het hydraulische systeem. Op het moment dat de Tube-stack is dichtgeslibd is het vaak al te laat en zal de Bowman oliekoeler gereviseerd of vervangen moeten worden.

Voorkom onnodige vervanging

Om dit te voorkomen is het mogelijk de Tube-stack tussendoor schoon te maken en te ontdoen van deze ongewenste aanhechting. Het schoonmaken kan gedaan worden met een lange ronde staalborstel met een diameter van ca. 8-10mm. Hiermee worden de buizen van de Tube-stack inwendig gereinigd waardoor de openingen de volle waterflow weer doorlaten.