Technische formules

Om aandrijf technische producten toe te passen moet je kiezen welke producten/types je nodig hebt. Is een koppeling wel sterk genoeg? Klopt de belastbaarheid van de gekozen tandwielkast? Is de hefschroefspindelvijzel wel sterk genoeg?

Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten zijn voordat er daadwerkelijk een correct product toegepast kan worden. Om deze vragen te beantwoorden zijn formules een vereiste. Deze formules geven inzicht in het te verwachten en gewenste krachtenveld. Wij adviseren onze klanten om daarnaast ook altijd rekening te houden met de service factor.

Er zijn in de techniek legio formules beschikbaar waarmee sterkteberekeningen, krachten, sterkteleer van vermoeiing en wrijving berekend kunnen worden. Wij hebben er hier een paar op een rij gezet.

Begrip Formules Informatie 
Snelheid (v) V = S/T V in m/s

Arbeid (W)

W = F × s

W = 2 × π × T

Rechtlijnige beweging (Nm)

Roterende beweging (Nm)

 Vermogen (P) P = F × s /t P in W of in Nm/s
  P = F × v F in N en v in m/s
  P =(2 × π × T × n) / (60 × 1000)

P in kW

N in omw/min

Koppel

T = 9550 × P/n

T = F × r

P in kW

N in omw/min

T in Nm

Overbrengingsverhouding i = nd/ng = dg/dd  
Rendement η =p2/p1  
Lengte omspanningsoverbrening L = (2 × H) + π/2 × (dg + dd) + (dg - DD)2/(4 × H) π/2 = 1,57